Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok

Miért van szükség foglakozás-egészségügyi vizsgálatokra?

Magyarországon a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény rendeli el, hogy minden munkáltató foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. Ezt szerződött egészségügyi partnerrel kell, hogy biztosítsa és a törvény által előírt feltételek betartását a hatóságok rendszeresen ellenőrzik.

Mi a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat célja?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés legfontosabb előfeltétele, hogy a munkavállalót a munkahelyén ne érjék olyan a munkavégzésből, illetve a munkakörnyezetből eredő megterhelő hatások, amelyek szervezete számára az optimálistól tartósan eltérő igénybevételt jelentene, vagyis egészségét károsíthatja. A munka alkalmassági vizsgálat tisztázza, hogy egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni. 

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás főbb feladatai: 

 • Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése
 • Foglalkozás megbetegedések vizsgálata, bejelentése
 • Kockázat értékelés – egészségkárosító kockázatok, feltárása, felmérése
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Közreműködik a vállalati elsősegélynyújtók képzésében
 • Végzi a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat
 • Munkakörhöz kapcsolódó és egyéb védőoltások beadása (influenza, kullancs elleni)
 • Orvosi vizsgálat HIVATÁSOS jogosítványhoz
 • Végzi a krónikus beteg munkavállalók megelőző gondozását
 • Betegút szervezés (szakorvosi vizsgálatok)
 • Pszichoszociális kockázat elemzés,- értékelés

Foglalkozás-egészségügyi kategóriák besorolása:

Az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolását a 89/1995 (VII. 14) sz. kormányrendelet szabályozza.

„A” kategória: bányászat, kohászat, rákkeltő anyagokkal exponáltak, sugárzó anyagokkal exponált munkakörök

„B” kategória: építőipar, élelmiszerek gyártása, mezőgazdaság, egészségügyi dolgozók, stb.

„C” kategória: ipari, szolgáltató, kutató tevékenység, számítástechnikai tevékenység, irodai dolgozók, akik számítógéppel dolgoznak

„D” kategória: oktatási, kulturális és egyéb adminisztratív munkakörök

A munkaköri és a szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat lehet:

 • előzetes
 • időszakos
 • soron kívüli
 • záró

A foglalkozás-egészségügyi rendelés helye:

A foglalkozás-egészségügyi rendelések Budapesten több helyszínen, illetve a cégeknél kialakított rendelőben kerülnek lebonyolításra. Az ország mintegy 100 településén a közreműködői partnereink teszik lehetővé a dolgozók egyeztetett, időpontra történő behívását és vizsgálatát.

 

Integrált foglalkozás-egészségügyi informatikai rendszer

A foglalkozás, egészségügyi tevékenységet egyedülálló funkcionalitású, integrált orvosinformatikai rendszerünk támogatja, amely minden telephelyről elérhető és támogatja a rendszeres jelentés-készítést a munkáltatók számára.

További információért és ajánlatért kérjük, írjon nekünk a fonixmed@fonixmed.com e-mail címre.

Mobil-rendelő, szűrőbusz

Vállalati egészségprogramjainkat és a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet speciális eszközrendszerekkel támogatjuk.

Mobil-rendelőink (szűrőbuszok) mindazon orvosi eszközökkel és műszerekkel felszereltek, amelyek szükségesek szakorvosi vizsgálatok, kampányszerű foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok (pl. tömeges beléptetés), vagy szűrővizsgálatok elvégzéséhez.

A szolgáltatást olyan vállalatoknak kínáljuk, ahol nehezen teremthetők meg a helyszíni rendelő kialakításának feltételei, illetve a több telephelyen történő szűrések, alkalmassági vizsgálatok megkívánják a mobilitást.

Ilyenek lehetnek a helyszíni laborminták vétele, EKG (nyugalmi/terheléses), ultrahangos vizsgálatok, vagy például mammográfiás vizsgálat, stb.

Vállalati belső képzés

Foglalkozás-egészségügyi partnereink részére a Megrendelő telephelyén biztosítjuk az elsősegély tanfolyamok megszervezését, az oktatás megtartását és az oktatás végén a záróvizsgát, amelyről igazolást állítunk ki.

Telephelyenként egy-két fő ún. „egészségőr” folyamatos kiképzését vállaljuk. Az egészségőr – amíg a helyszínre nem érkezik a magasabb kompetenciájú egység – egyedül is meg tudja kezdeni az életmentő beavatkozásokat.

Az egészségőr feladatához illeszkedően alakítottuk ki az egy napos (8 órás), általános elsősegélynyújtás képzési tematikáját:

 • Alapszintű, eszköz nélküli újraélesztés BLS (basic life support).
 • Elsősegélynyújtás alapszabályai.
 • Baj felismerése, segítségkérés, segélyhívás.
 • Általános betegvizsgálat, eszméletvizsgálat.
 • Légútbiztosítás eszköz nélkül és eszközzel (oropharyngealis tubus).
 • Vérzéscsillapítás, sebellátás, sebkötözések.
 • Törésrögzítés, nyaki gerincsérülés ellátása.
 • Fájdalomcsillapítás, lázcsillapítás.
 • Égésbetegség elsősegélynyújtása.

További, opcionális elemek:

 • Égés és hőártalmak ellátása, speciális égési kötszer alkalmazása.
 • Gázok, gőzök, mérgezések.
 • Lúggal, savval történt balesetek ellátása.

A képzés magában foglalja mind az elméleti, mind a gyakorlati tudnivalókat. Gyakorlati képzéshez biztosítjuk a megfelelő képzési eszközöket (képzési anyag, demonstrációs - szimulációs baba, audio-vizuális eszközök, stb.).

A kiemelten nagy veszélyforrású telephelyeken folyamatos elsősegélynyújtó ügyeletet tudunk biztosítani. Elsősegély-ügyeletben a mentésben és a sürgősségi betegellátásban jártas szakembereink dolgoznak (főként mentőtisztek), felszerelésük az életmentésre, a sürgősségi ellátásra, és diagnosztikára specializált eszközökből, gyógyszerekből áll. Kiérkezést követően azonnal képesek megkezdeni a közvetlen életveszély elhárítását, az újraélesztést (BLS), folyadékpótlást, fájdalomcsillapítást, görcsoldást, stb. A szakszerűen végzett első beavatkozás nagyban segíti a beteg további ellátásának sikerét és hozzájárul a késői túlélés biztosításához.

Jelenleg ilyen elsősegélynyújtói ügyeletet biztosítunk éves szinten, több mint harmincezer órában. A szolgáltatást több nagyvállalat is igénybe veszi társaságunktól. Partnereink közé tartozik a Richter Gedeon Gyógyszergyár, valamint a MOL Nyrt. (zalaegerszegi, százhalombattai telephelyek), illetve Tiszaújvárosban a Tiszai Vegyi Kombinát, amely vállalatok telephelyein a nap 24 órájában felkészült szakembergárda biztosítja a betegek, sérültek folyamatos ellátását.

Akkreditált programok

FŐNIX továbbképzések
Társaságunk egyik kiemelt tevékenységi körébe tartozik az oktatás, továbbképzés. Az Egészségügyi Tudományos Intézet akkreditálta az elsősegély-újraélesztő tanfolyamunkat, mely 7 kreditpontot ér.

Ezen akkreditáció megszerzése lehetőséget ad számunkra, hogy egészségügyi dolgozók részére akkreditált tanfolyamokat szervezzünk. A képzés megszerzése is igazolja, hogy szakembereink jól felkészültek és rendelkezünk az oktatáshoz szükséges tárgyi feltételekkel is. Az oktatást megrendelők között megtalálhatóak az egészségügyi dolgozókat foglalkoztatók mellett nagyvállalati partnereink is, melyek részére tevékenységi körönként - veszélyességi fokozatokat is figyelembe véve - a megrendelő partner bevonásával és igényeit figyelembe véve közösen fejlesztjük ki az elsősegély-nyújtási tanfolyamunkat. Jelenlegi vállalati partnereink részére biztosítjuk az ott dolgozók elsősegélynyújtás oktatását. Nagy tapasztalattal rendelkezünk a kereskedelemben, az élelmiszerrel dolgozók és a vegyipari munkavállalók képzésében. Rendelkezünk az e tevékenységi körhöz szükséges speciális képzési tematikával is. A képzés elméleti, gyakorlati modulokból áll, a végén pedig vizsgával zárul.

2006. májusában a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara - tekintettel társaságunknak az elmúlt években a foglalkozás-egészségügy területén kifejtett szakmai munkájára - a FŐNIX-MED Zrt. foglalkozás-orvostan alapképzésére benyújtott akkreditációs kérelmét elfogadta, melynek értelmében társaságunk jogosulttá vált a foglalkozás-egészségügyi orvostan alapképzésbe való bekapcsolódásra.

2007. februárban a Regionális Munkaügyi Központ a FŐNIX-MED Zrt-t felnőttképzési intézményként nyilvántartásba vette az alábbi szakmai képzéseket illetően:

 • ügyeleti szakápoló;
 • élelmezés-egészségügyi, élelmiszerhigiéniai, minőségügyi és környezetvédelmi ismeretek;
 • elsősegélynyújtási ismeretek;
 • gyógyszerismeretek - gyógyszertáron kívüli forgalmazóknak;
 • alapszintű újraélesztési ismeretek.

Újraélesztés
Az újraélesztés készségszintű végzése alapkövetelmény a betegellátásban résztvevő kollégáink esetében. Orvosoknak, mentőtiszteknek rendszeresen oktatunk ALS-t, ápolóinknak, gépkocsivezetőinknek EBLS-t. Több orvos, mentőtiszt és ápoló kollégánk végezte el az Európai Resuscitációs Társaság ALS és annak instruktori kurzusát magyar, illetve angol nyelven. Ügyeleti helyiségeinket, ügyeleti gépjárműveinket felszereltük különböző tudású defibrillátorokkal. Rendszeresen oktatjuk dolgozóinkat az automata és a félautomata defibrillátorok használatára is.

Vállalati egészségprogramok

Vállalati életmód-programjaink szintén részét képezik a FŐNIX-MED Zrt. vállalati egészségprogramjainak, amelyek a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatáson túl, szűrőprogramokkal, életmódváltó programokkal, egyéni- és kiscsoportos tanácsadással támogatja partnereink és munkavállalóik egészségtudatos törekvéseit.

Igény esetén az elvégzett, önkéntes kérdőíves dolgozói szűrés-program eredményei függvényében javaslatot teszünk a munkavállalók további, szakorvosi vizsgálatainak elvégzésére, illetve a hangsúlyosabb probléma-csoportok orvoslására. Kisebb csoportokban – a vállalat felelős munkatársaival közös szervezésben – kampányszerű életmód-tanácsadás és terápia indítható, pl. a dohányzás, az alkohol és a túlsúly elleni küzdelem céljából. Hasonló módon különböző szintű és mélységű stresszkezelő programokat lehet tervezni és bevezetni a vállalat dolgozóinak életébe.

 

2012. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit Budapesten a Sasadi Egészségközpont (korábban: Főnix Medical Center), a FŐNIX-MED Zrt. saját üzemeltetésű sokszakmás egészségközpontja. 

Egészségközpontunk széleskörű szakorvosi ellátással, diagnosztikával, preventív szűrőprogramokkal, foglalkozás-egészségügyi rendeléssel. valamint egynapos sebészeti ellátással  várja  vállalati ügyfeleit és magán pácienseit.  

Szolgáltatásaink várólista nélkül, megfizethető áron elérhetőek.

 Medical Center »

A Főnix-Med és az Affidea Diagnosztika 2017. június 22-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg új, közös magán egészségügyi klinikáját, a Váci Greens Egészségközpontot, ahol a legmodernebb képalkotó diagnosztikai eszközöket és a szakorvosi ellátásainkat egy helyen vehetik igénybe a pácienseink.

Váci Greens Egészségközpont

A Főnix-Med és az Affidea Diagnosztika 2017. június 22-én ünnepélyes keretek között nyitotta meg új, közös magán egészségügyi klinikáját, a Váci Greens Egészségközpontot. A Budapest egyik legjobban fejlődő, a General Electricnek (GE) is otthont adó üzleti negyedében nyíló egészségközpont korszerű képalkotó diagnosztikai ellátással és orvosi szakrendelések nagy választékával várja a pácienseket.

Sajtóközlemény a Váci Greend Egészségközpont megnyitójáról

Szakrendeléseink:

 • Belgyógyászat
 • Bőrgyógyászat
 • Fogászat szakterületéhez kapcsolódó vizsgálatok (fogászat és fogászati panoráma RTG)
 • Gyógytorna
 • Kardiológia
 • Nőgyógyászat
 • Orr- fül-gégészet
 • Ortopédia
 • Szemészet
 • Szívultrahang
 • Urológia

Szakrendelések (Sasadi úti egészségközpontunk)

A Főnix Medical Centerben magasan szakképzett és nagy rutinnal rendelkező orvosaink várják kedves pácienseinket. Szakmailag felkészült orvosaink munkáját nagyban segítik a rendelkezésükre álló professzionális műszerek és segédeszközök, így Ön biztos kezekben és ellátásban tudhatja magát.

Célunk magas szakmai színvonalon, családias környezetben, személyre szabott ellátással, professzionális kiszolgálással megfelelni ügyfeleink igényeinek.

Szakrendeléseink:

Diagnosztikai vizsgálatok

A Sasadi úton lévő Főnix Medical Centerben az alábbi diagnosztikai szolgáltatásokat nyújtjuk:

Ultrahang diagnosztika

 • Szív ultrahang
 • Teljes hasi ultrahang
 • Kismedence ultrahang
 • Nőgyógyászati ultrahang
 • Emlő ultrahang
 • Pajzsmirigy ultrahang
 • Prosztata és here ultrahang
 • Nyaki ultrahang
 • Izületi ultrahang
 • Vese ultrahang

Labordiagnosztika

 • Vérvétel, vérvizsgálat
 • Rákszűrés

Csontsűrűség mérés

Térítéses betegszállítás

Budapesti telephelyeinkről az egész ország területére kiterjedően, a nap 24 órájában állunk megrendelőink szolgálatára. A betegszállítást modern, komfortos, légkondicionálással, hűtőgéppel felszerelt mentőautókkal biztosítjuk. Speciális esetek szállítását is vállaljuk, ilyenek lehetnek például az ellátást igénylő kritikus állapotú betegek, akiknek szakszerű, biztonságos szállítását is vállaljuk mentőorvosi, vagy mentőtiszti felügyelettel roham- és esetkocsi szintű felszereléssel rendelkező mentőgépjárműveinkkel. Térítésköteles betegszállítás esetén a betegeket előre egyeztetett időpontban vesszük fel és szállítjuk a megjelölt címre.

A betegszállítás egyeztetése a szolgálatvezetőnél történik a (+36-1) 2000-100-as telefonszámon, aki magyar, illetve angol nyelven fogadja a megrendeléseket a nap 24 órájában.

Tekintse meg árainkat! »

Intézményen belüli betegszállítás

A FŐNIX-MED Zrt. speciálisan felszerelt mentőegységei vállalják több telephelyes, vagy pavilon-rendszerű egészségügyi intézmények belső betegszállítási és egyéb logisztikai (személy-, eszköz- és anyagszállítás) feladatait szerződéses együttműködés keretében. Mentőegységeink a feladatoknak megfelelő, képzett személyzettel, többszintű eszközparkkal - betegszállító-, eset-, roham-, MICU- (Mobil Intensive Care Unit) mentőautókkal - látják el az intézményen belüli / intézményközi betegszállítási feladatokat.

Nemzetközi betegszállítás

A FŐNIX-MED Zrt. vállalja a magyar páciensek külföldről történő hazaszállítását, illetve a külföldiek anyaországba történő hazaszállítását térítéses betegszállítás keretében, a biztosítási ügyintézéssel együtt, előre egyeztetett feltételekkel.

Speciális eszközös mentés

FŐNIX Speciális Mentők Alapítvány

Kik a speciális mentők? Ha egyetlen szóval kellene összefoglalni: megszállottak. Látszólag teljesen hétköznapi emberek, mindannyiuknak megvan a maga szakmája, de amikor igazán nagy baj van, akkor csak rájuk számíthatunk. Ott vannak földrengésnél, cunaminál és árvíznél, ahol életüket kockáztatva mentik a bajba jutottakat; hegyeken és barlangokban kutatnak, összeomlott házak romjai alá merészkednek, hogy megtalálják a túlélőket. Megszállottak, akik nagy baj esetén az egyetlen reményt jelentik. Életüket veszélyeztetve tevékenykednek itthon és külföldön egyaránt, nappal és éjszaka; bármikor indulásra készek, amikor riasztást kapnak. Egy dolgot a hétköznapi ember nem tud: ők azok az önfeláldozó mentősök, akik fizetés nélkül mentenek. Nincsen havi járandóságuk, sem veszélyességi pótlékuk. Nem jár nekik sztár-gázsi egy-egy különös, embert próbáló bevetés után sem. De nem is várják el, hiszen a speciális mentők igazi megszállottak, jutalmuk a túlélők hálája.  

A csapat

A FŐNIX Speciális Mentők Alapítvány 2004-ben alakult. Célja az volt, hogy egy olyan non-profit szervezetet működtessen, amelynek fő feladata a katasztrófahelyzetek felszámolása, az embertársaknak való segítségnyújtás. A speciális mentők tevékenységei közé tartozik többek között a vízimentés, az alpintechnikai mentés, a kutyás keresés, illetve az egészségügyi ellátás. A FŐNIX Speciális Mentők tagjai szabadidejükben, karitatív módon, saját eszközeikkel és felszereléseikkel végzik mindennapi tevékenységüket.

Az alapítvány kuratóriumi elnöke Bessenyei Péter. Ő az, aki összefogja és irányítja a tizenhét főből álló csapatot, amely kiegészül az ember „legjobb barátjával", az öt kutyából álló csapattal. A civil mentősök között vannak egészségügyi képzettségűek is, úgy mint orvos, vagy gyógytornász. Napközben minden tagjuk éli hétköznapi életét és szabadidejükben - főleg hétvégén - készülnek fel az éles mentések gyakorlására. Minden főnixes folyamatosan képzi és edzi magát, fejleszti tudását a búvár- és alpintechnika területén. Ez alapvető követelmény, ha valaki a csapat tagja akar lenni. Alapfokú egészségügyi ismeretekből évente kell számot adniuk a tagoknak, és csakis sikeres vizsga esetén újítható meg a tagságuk. A csapat tevékenysége szerteágazó: eltűnt személy felkutatása, vízimentés vagy katasztrófa sújtotta területeken élők mentése.

Összehangolt munkájuk teszi lehetővé, hogy egy hatékony egységet alkossanak, és sikerrel járjanak küldetéseik során. A technikai csoport biztosítja a tulajdonképpeni mentőegység számára a fizikai hátteret, nemcsak az adott területre szállítja a csapatot, hanem például kötélpályát épít, vezeti a motorcsónakot, vagy gondoskodik a hegyi mentés során a sérült biztonságos lejuttatásáról. A FŐNIX Speciális Mentők Alapítvány elkötelezett mentősei „emberi munkájukkal" akarnak kitűnni. Jórészt önköltséggel, baráti adományokból fedezik a mentés során felmerülő kiadásokat.

A szervezet

A FŐNIX Speciális mentők Alapítvány tagjai 2004 óta mintegy száztíz bevetésen vettek részt. A riasztás után a helyszínre való kivonulás szinte azonnali, ami a szervezet egyik legfontosabb elve. Részt vettek földrengés és szökőár sújtotta külföldi lakosok mentésében (India, Pakisztán, Thaiföld, Jáva-sziget) és eltűnt magyar személyek felkutatásában. Az éves riasztások száma meghaladja az ötvenet. Előfordul, hogy egy-egy belföldi eltűnt személy keresése akár három napig is eltart, külföldön azonban ennél hosszabb időt is eltöltenek, vállalva a többszörösére nőtt lelki és fizikai megterhelést

Felszereltség

A speciális mentéshez speciális felszerelésre van szükség, amit a bajtársak folyamatosan fejlesztenek, bővítenek. Jelenlegi eszközeik: két hajó, nyolc búvárfelszerelés, egy halradar, hat alpintechnikai felszerelés, két sátor, tíz tábori ágy, két utánfutó, egy quad, két telepjáró és két transzporter (szállító jármű). Közeli tervük egy hőkamera éjjellátó eszköz beszerzése, valamint kommunikációs rendszereik fejlesztése, amely többek között a speciális mentő legénységének jeladóval való ellátását jelenti. A csapat folyamatos képzéséhez hozzátartozik minden, amivel hatékonyabbá és gyorsabbá tehető a mentés, ezért tagjai vállalják, hogy új és akár nem is veszélytelen ismereteket is elsajátítsanak. Ilyen például a siklóernyőzés is, amelynek segítségével jelentősen csökkenthető a területkeresés időintervalluma.

A FŐNIX Speciális Mentők áldozatos munkáját több ízben is elismerte a magyar kormány külügyminisztériuma, de számos esetben kaptak kitüntetést az indonéz kormánytól is.

Kapcsolat: Bessenyei Péter Kuratóriumi elnök Email: beske63@freemail.hu
Mobil: 20/9429281

A speciális mentők tevékenységét - hogy változatlan színvonalon végezhessék munkájukat - az alábbi alapítványon keresztül támogathatják:
FŐNIX Speciális Mentők Alapítvány
Adószám: 18249200-1-43 Bankszámlaszám: 11720001-20207711

Rendezvények biztosítása

Rendezvények egészségügyi biztosítása - (Mozgóőrség)

Sportrendezvények, fesztiválok, koncertek, kulturális rendezvények, filmforgatások egészségügyi biztosítását a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően azok idejére helyszíni mentési készenlétet (mozgóőrséget) biztosítunk mentőjárműveink (mentőgépkocsi, eset- és rohamkocsi) segítségével.

Az egészségügyi biztosítás során mentőorvosok, mentőtisztek, mentőápolók és mentőgépkocsi-vezetők teljesítenek szolgálatot az előírásoknak megfelelően felszerelt gépkocsikkal.

A fenti mentőegységben minden olyan mentési eszköz, technika, gyógyszer, kötszer és törésrögzítő, illetve az újraélesztéshez szükséges orvosi felszerelés rendelkezésre állnak, amelyek egyszerre akár több beteg ellátásához is elegendőek. A mozgóőrségek során a szervezők megbízásából ellátjuk az esetleges egészségkárosodást szenvedőket, illetve szükség esetén gondoskodunk a balesetet szenvedettek gyógyintézetbe történő eljuttatásáról.

Az előírt egészségügyi felszerelés, gépjárműpark a rendezvény jellege szerint speciális eszközökkel (kimentő mellény, vízből mentő hordágy, gyógyszerek stb.), vagy akár speciális gépjárművekkel (terepjáró, mentőcsónak) is bővíthető.

A rendezvényeken ellátott betegeinket szükség esetén saját mentőegységeinkkel szállítjuk a megfelelő gyógyintézetbe, amelyet értesítünk a beteg érkezéséről.

Kérjen ajánlatot a +36 1 2000-100-as telefonszámon, vagy a mentes@fonixmed.com e-mail címen.

 • akár 10.000 fős rendezvény biztosítása is
 • törvényi előírásoknak megfelelő személyzet és eszköztár
 • pontos és gyors ügyintézés
 • több mint 20 éves szakmai tapasztalat
 • angol nyelvű személyzet is rendelkezésre áll

Kiemelt referenciáink:

Mundiavocat 2014 májusában megrendezésre kerülő 17.Ügyvédek Labdarúgó Világbajnokság egészségügyi biztosítása

 • 7 helyszín, helyszínenként 1 db esetkocsi
 • 25 ország 74 csapatának részvételével zajló torna
 • egy hetes rendezvény
 • francia és angol egykapus bevetés irányítási rendszer

Magyar Jégkorong Szövetség 2013-2014-es évad

 • 2013.04.13-tól 2013.04.20-ig megrendezésre kerülő Jégkorong Világbajnokság egészségügyi biztosítása
 • MOL Liga jégkorong mérkőzések egészségügyi biztosítása
 • 5 helyszín, helyszínenként 1 db paramedic autó
 • közel 100 mérkőzés
 • 1db Esetkocsi teljes felszereléssel
 • 1db Mentőorvosi kocsi teljes felszereléssel
 • 1db Mentőgépkocsi teljes felszereléssel
 • 8 megjelölt szállodába egyenként, a FIFA elvárásainak megfelelő képzettségű, egészségügyi kompetenciával és felszereléssel bíró szakdolgozó (mentőszakápoló / mentőtiszt),
 • továbbá egykapus bevetés-irányítási és diszpécser rendszer.

Papp László Sportaréna egészségügyi biztosítása

 • a Papp László Sportarénában szervezett rendezvények egészségügyi biztosítása
 • a rendezvény létszámához jogszabályban előírt személyzet és tárgyi feltételek biztosítása
 • 2010. február 1-től folyamatos szolgáltatás

Assistance

Biztosítás ügyintézés

Több nagy nemzetközi biztosítóval és assistance társasággal (BUPA, IndustrialInsurance, MercurAssistance, MondialAssistance, SOS International A/S, Eurocross, stb.) állunk kapcsolatban, melynek keretében a Magyarországon egészségkárosodást szenvedett külföldi állampolgárok gyógykezelését megszervezzük. Ez kiterjed a szállodában történő ellátástól, a gyógyintézeti számla átvállalásán keresztül, az esetleges repatriálásig.

Nemzetközi biztosítói kapcsolatainkon, illetve hazai partnereinken keresztül a fent részletezett szolgáltatásokat nyújtjuk a Magyarországon működő biztosítók (EuropAssistance Kft., Euro Mondial, Allianz Hungária, Európai Utazási Biztosító Rt., Európa-GAN Biztosító Rt.), külföldön balesetet szenvedett, illetve megbetegedett ügyfelei részére.

Együttműködési szerződésünk van – egymás szolgáltatásait kiegészítve és kapacitását kihasználva – többek között a Szent Imre Kórházzal, a Budai Egészségközponttal és több más gyógyintézettel, illetve egészségügyi szolgáltatóval egyaránt.

Külföldi állampolgárok ellátása

Személyi orvosi szolgálatunk hazánkban elsőként volt felkészülve külföldi állampolgárok ellátására, Homevisit egységünk például rendszeres szolgáltatója a hazai szállodáknak.

A hazánkban permanensen tartózkodó, uniós egészségbiztosításai jogviszonnyal nem rendelkező külföldi állampolgárok részére az Főnix Ügyfélkártyás szolgáltatásokat ajánljuk.