Társaságunk célja, hogy tevékenységeinek gazdaságosságát, versenyképességét a szolgáltatás színvonalának állandó emelésével, a vevői igények maximális kielégítésével tovább fokozza. Célul tűztük ki, hogy vevőink, beleértve a betegeinket, megrendelőinket, valamint a finanszírozóinkat, a lehető legnagyobb mértékben elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.

Céljaink elérésének és vevőink elégedettsége elnyerésének érdekében fontosnak tartjuk az MSZ EN ISO 9001:2000 szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetését, működtetését és folyamatos fejlesztését társaságunk minden tevékenységére. A vezetés célja, hogy elvégzett munkánk minőségének, pontosságának és megbízhatóságának eredményeként egy folyamatosan bővülő megrendelői kört alakítsunk ki.

Ennek érdekében:
- szolgáltatási tevékenységeinkre kialakítjuk, működtetjük és folyamatosan fejlesztjük az ISO 9001-2001 nemzetközi szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert,
- tevékenységeinket magas színvonalon, tervszerűen és szervezetten végezzük,
- kapcsolataink jellemzője a megbízhatóság és ügyfélközpontúság; ügyelünk az egyezségek, kötelezettségek korrekt, pontos betartására,
- partnereinkre és véleményükre odafigyelünk,
- megbízóink igényeinek lehető legjobb kielégítése és a vevőkör szélesítése érdekében tevékenységeinket, eszközállományunkat folyamatosan bővítjük, korszerűsítjük,
- szolgáltatásaink minőségét a szükséges erőforrások felhasználásával, számítógépes hátterünk folyamatos fejlesztésével, a megrendelői igények rugalmas kezelésével, a megrendelői észrevételekből levont tapasztalatok munkafolyamatba történő visszacsatolásával, minőségirányítási rendszerünk és a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával biztosítjuk,
- alvállalkozóinkat szigorú elvárások alapján választjuk ki és folyamatosan értékeljük a rájuk is kiterjesztett minőségirányítási rendszerünk követelményeit,
- minőségpolitikánkat szervezetünk minden szintjén érthető módon fogalmazzuk meg, mindent elkövetve annak érdekében, hogy munkatársaink természetes igényévé váljon a minőségi munkavégzés és a kezdeményezés a minőség további javítására,
- munkatársainktól elvárjuk, hogy folyamatos képzéssel, önképzéssel fejlesszék tudásukat, melyhez maximálisan biztosítjuk a feltételeket. A cégvezetés elkötelezettséggel, személyes példamutatással és a szükséges erőforrások biztosításával áll a minőségi munkavégzés mellé.

Minőségirányítási rendszer

Cégünk 1998. december 30-án – a hazai egészségügyi magán szolgáltatók közül az elsők között – kapta meg az MSZ EN ISO 9002:1996-os szabványnak megfelelő tanúsítványát.

A 2000-ben bekövetkezett szabványváltozásnak megfelelően az ISO 9001:2000 szabvány alapján működtetjük tovább minőségirányítási rendszerünket, fenntartva a tanúsított állapotot.  A minőségbiztosítási rendszerünket rendszeresen, az előírtaknak megfelelően auditáltatjuk és a folyamatainknak megfelelően fejlesztjük, frissítjük.

Az alábbi tevékenységekre terjed ki minőségirányítási rendszerünk:

  • központi háziorvosi ügyeletek,
  • mentési tevékenység,
  • betegszállítás, intézeten belüli betegszállítás,
  • foglalkozás–egészségügyi tevékenység,
  • járóbeteg szakrendelés.

Minőségirányítási rendszerünk a szolgáltatási folyamatok szabályozásán túl megrendelőink követelményeinek és elégedettségének felmérését, a méréseken alapuló fejlesztések megalapozását, az üzleti tervezés támogatását, valamint a humán erőforrás alapú szervezetfejlesztést szolgálja. Társaságunk telephelyvezetőkön, illetve szakmai vezetőkön keresztül tartja a kapcsolatot a Megrendelők által meghatározott személyekkel.